نشیمن سبز

طراحی نشیمن این خانه برای ملاقات های کاری باز طراحی شده است. فضا سازی توسط تغییر در جنس دیواره ها و سقف صورت پذیرد. استفاده از آبنما، عناصر طبیعی و گیاهان در جهت تعدیل شرایط وضع موجود (آویز های بلند سقف و ستون ها) به کار رفته است.

کارفرما و متراژ

آقای ابراهیم پور
70 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران، اقدسیه

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

سنگ گرانیت برای دیوارپوش، پارکت، قاب بندی های چوبی و کناف متریال مورد استفاده در طراحی بود اند. سایر المان های سبز، گیاهان و آب جهت افزودن حس صمیمیت و آرامش برای این فضا صورت گرفته است.