آپارتمان ابراهیم پور

در طراحی داخلی این پروژه تاکید بر استفاده از متریالهای طبیعی نظیر سنگ – چوب – گیاهان بود برای ایجاد آرامش در فضا..یک ستون هم بود که ما باید با طراحی اونو کم رنگ میکردیم ..برای همین امر به دیوار پشتی اون ستون ، حجم سنگینی دادیم تا کاملا جلب توجه کند و ما دیگر اون ستون را نبینیم . خلق محیطی برای گذاشتن گلدانها هم از چالشهای دیگر طراحی این فضا بود.

کارفرما و متراژ

آقای ابراهیم پور – 70 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی به سبک مدرن انجام شد.

متریال

متریالهای مورد استفاده : سنگ طبیعی- الوار چوب – آیینه – نی .