آپارتمان مسکونی زعفرانیه

سفارش این پروژه به مساحت تقریبی 360 متر مربع در اوائل اردیبهشت 1391 گرفته شد. محل اجرای آن در خیابان زعفرانیه تهران است. سبک این پروژه مدرن و مینی مال ودر عین حال خاص میباشد.

کارفرما و متراژ

360 مترمربع

زمان و مکان

1391- تهران

سبک طراحی

سبک این پروژه مدرن و مینی مال ودر عین حال لوکس و خاص میباشد.

متریال

متریال های مورد استفاده بیس نچرال داشته و همگی دکوراتیو اند.