آژانس مسافرتی پرواز هدهد

در طراحی داخلی سعی شده با حداقل تغییرات ممکن و استفاده از پارتیشن های اداری فضا بازسازی و احیا گردید. متریال های چوب و شیشه در این پروژه به کار رفته اند. در اجرای این پروژه محدودیت های بسیاری از جمله زمان بسیار کوتاه برای اجرا وجود داشت.

کارفرما و متراژ

75 مترمربع

زمان و مکان

1387 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن می باشد.

متریال

متریال های چوب و شیشه در این پروژه به کار رفته اند.