آژانس مسافرتی پرواز هدهد

بعلت محدودیت زمان در این پروژه با حداقل تغییرات ممکن و استفاده از پارتیشن بندی، فضا بازسازی گردیده است. همچنین طراحی خطی مونوکروماتیک به منظور نیاز کاربری مجموعه در نظر گرفته شد.

کارفرما و متراژ

آقای آشتیانی
75 مترمربع

زمان و مکان

1387 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن می باشد.

متریال

متریال های چوب و شیشه در این پروژه به کار رفته اند.