بوتیک سان اپتیک

در طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مدرن ، زیبا و کاربردی مد نظر بوده است.در طرفین استند های نمایش عینک ها سطوح  تماما آئینه به کار برده شده است تا علاوه بر جنبه کارکردی در این فروشگاه به عمق نمایی و بزرگتر به نظر آمدن فروشگاه نیز کمک کند.

کارفرما و متراژ

36 مترمربع

زمان و مکان

1386 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این فروشگاه به سبک مدرن می باشد .

متریال

متریال های چوب ، شیشه ،آئینه و استیل در این پروژه به کار رفته اند.