تالار پذیرایی اتکا

این پروژه بخشی از مجموعه فروشگاه های اتکاست. طراحی این مجموعه دارای المان های تکرار شونده اند و سعی شده هر بخش حلقه ای از این زنجیره باشند که طراحی داخلی آن حدود 9 ماه متوالی به طول انجامید و سرانجام به تصویب اتکا رسیده و کار اجرای آن در اواخر زمستان 1389 آغاز شد.

کارفرما و متراژ

1100 مترمربع

زمان و مکان

1389 – تهران

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

متریالهای مورد استفاده کناف ، پلکسی ، چوب میباشد.