شهرک پردیس دامون/3

در نظر گرفتن اقلیم شهر رامسر و معماری خانه های سنتی این منطقه با استفاده از سقف های شیروانی، بازشوهای حداکثری و دید وسیع به فضای باز، همچنین متریال های مورد استفاده در آن نظیر سنگ های شکسته و چوب الگوی کلی طراحی این ویلا را شکل داده است.

کارفرما و متراژ

شهرک دامون  – 1200 مترمربع

زمان و مکان

1393 – رامسر

سبک طراحی

معماری سنتی بومی محله

متریال

متریال های مورد استفاده درآن بر گرفته از مصالح سنتی برگرفته از مصالح سنتی مورد استفاده در منطقه نظیر سنگ های شکسته و چوب می باشد.