دفتر فروش اسکانیا

پویا ، مدرن ، تمیز بودن بصری از عوامل نهان طراحی این پروزه میباشد.

کارفرما و متراژ

150 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن انجام شده است.

متریال

متریالهای مورد استفاده کناف ، پلکسی ، چوب ، باریسول میباشد.