دفتر نگار پارسیان (NTC)

این پروژه در مسابقات A’Design Awards 2017 ایتالیا مدال برنر را کسب کرد.

نقطه قوت این پروژه ترانسپرنت(شفاف) و سیال بودن فضاست، بصورتی که برای جدا کردن فضا از هم پارتیشنهای مخصوصی طراحی کردیم که هم شفاف بودند و هم معلق ! ریز فضاها ایجاد شد و در عین اینکه برای کارمند یک اتاق خصوصی به حساب می آید قابل بازرسی توسط مدیر مربوطه هم میباشد.

کارفرما و متراژ

190 مترمربع

زمان و مکان

1395 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن انجام شد و ساختار قبلی دفتر شکست و بجای آن دیوار های شیشه ای برای افزایش بازده کاری قرار گرفت .

متریال

متریالهای مورد استفاده تاچی از طبیعت و مدرنیسم دارند مانند کناف ، شیشه، چوب ، سنگ میباشد.