دفتر نگار پارسیان (NTC)

دفتر ملاصدرا خیلی قدیمی بود و برای جدید کردن و افزایش اثر بخشی کاری در اثر بازسازی محیطی به دفتر آکاد امدند . کارفرما خواستار ساختاری جدیدتر و دکوری فوق العاده بود .

کارفرما و متراژ

190 مترمربع

زمان و مکان

1395 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن انجام شد و ساختار قبلی دفتر شکست و بجای آن دیوار های شیشه ای برای افزایش بازده کاری قرار گرفت .

متریال

متریالهای مورد استفاده تاچی از طبیعت و مدرنیسم دارند مانند کناف ، شیشه، چوب ، سنگ میباشد.