رستوران ایتالیایی

طراحی داخلی این پروژه بر پایه طراحی کلاسیک با حس مردانه رسمی انجام شد و برای تعدیل فضا تاچی از حس رسمس زنانه هم وارد شد در رنگها.

کارفرما و متراژ

150 مترمربع

زمان و مکان

1392 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک کلاسیک انجام شده است.

متریال

متریالهای مورد استفاده چوب مهاگونی تیره با حس مردانه رسمی – دیوارکوبهای چرمی با حس زنانه رسمی . کناف و نورپرداازی جنرال و دکوراتیو