ساختمان شرکت مدیریت طرح های صنعتی

نمای ساختمان  بصورت سه لایه بمنظور بهینه کردن مصرف انرژی طراحی شده است .پوسته بیرونی از جنس کامپوزیت و مقاوم به اثرات محیطی همچون باران و تابش نورخورشید . پوسته ی میانی از جنس پلی کربنات و عایق انرژی و به صورت ترانس پرنت و پوسته آخر کنسول سبز (گیاهان) است و بعد از آن دیوار اصلی ساختمان قرار دارد . حال این لایه ها با فاصله های مشخصی از ساختمان نصب میشود و در فضای خالی بین آنها هوا قرار میگیرد و نقش اصلی ایزوله کردن انرژی را ایفا میکند . در لایه ی کتمپوزیتی شیارهایی تعبیه شده که هم عبور نور خورشید به داخل ساختمان را مهندسی میکند هم به عبور هوا جهت میدهد. لایه ی بعدی هم علاوه بر فعالیتهای فوق خاصیت بادشکن و نویزشکن را هم دارد و کاربر اگر پنجره اش را باز کند با باد ملایمی بدون مزاحمت صدای اطراف روبرو خواهد شد .کنسولهای گیاهی هم گردو غبارهای هوا را به خود جذب میکنند و در تامین هوای سالم نقش بسزایی دارند.

کارفرما و متراژ

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

زمان و مکان

1395 – تهران

سبک طراحی

طراحی نما به  صورت پوسته ای انجام شده است.

متریال

متریالهای مورد استفاده در این پروژه کامپوزیت – ورقه های پلی کربنات – شیشه چندجداره میباشد.