ساختمان پزشکان کاشان

این پروژه طراحی یک ساختمان برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی در شهر کاشان بوده است. با توجه به موقعیت آب و هوایی گرم و خشک سایت، از پوسته دوم در نما برای ایجاد سایه اندازی و تعدیل نور ورودی به فضا استفاده شده و پوشش گیاهی آن نیز در همین راستا به طرح اضافه شده اند.
در طراحی داخلی واحدها، در طبقات مختلف طرح های متفاوت برای ارائه به خدمات مختلف در نظر گرفته شد که ایده اصلی همگی آن ها استفاده از سطوح ممتد و ادامه دار به منظور ساخت کانتر و نشیمن در رنگ بندی های ملایم است.

کارفرما و متراژ

آقای جهان آرائی
در زمینی به متراژ 1000 مترمربع و در پنج طبقه

زمان و مکان

تابستان 1397
کاشان

سبک طراحی

سبک معاصر استفاده از نمای دو پوسته در نمای بیرونی
اسفاده از خطوط و سطوح ادامه دار در فضای داخلی

متریال

در نما از بتن و سیمان سفید با ترکیب آجر و در فضای داخلی از چوب به منظور ساخت کانتر و نشیمن به طور عمده استفاده شده است.