سالن کنفرانس دانشگاه زابل

طراحی داخلی سالن همایش دانشگاه زابل برای ایجاد هماهنگی با نسخه کوچکتر آن، یعنی اتاق کنفرانس بوده است. یکپارچگی فضا توسط رنگ متریال ها، خطوط و صفحات به هم پیوسته بصورتی است که سقف، دیوار و کف همگی عضوی از یک مجموعه دیده شوند.

کارفرما و متراژ

دانشگاه زابل
450 مترمربع

زمان و مکان

1393 – زایل

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

عمده متریال های مورد استفاده : کناف، چوب، صفحات آکوستیکی، الیاف و…