سالن کنفرانس دانشگاه زابل

طراحی داخلی سالن کنفرانس دانشگاه زابل برای ایجاد حس رسمی آغاز شد . و هماهنگی کامل با نسخه کوچکتر این سالن یعنی اتاق کنفرانس دارد. یکپارچگی فضا در طراحی حفظ شده  بصورتی که سقف و دیوار و کف همگی عضوی از یک مجموعه دیده میشوند. انتخاب متریالها با درون مایه آکوستیک بوده و حس بودن در طبیعت رو القا میکند تا از سنگینی فضا کاسته شود .

کارفرما و متراژ

450 مترمربع

زمان و مکان

1393 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی  به سبک مدرن است و نورپردازیها هم وظیفه ای هم دکوراتیو میباشند .

متریال

متریالهای مورد استفاده : موکت با بافتی دارای خلل و فرج سبب کاهش اعوجاج صوتی و همچنین بافت نرمش سبب آرامش در حین جلسه میشود.چوبکناف