فروشگاه رایتل

ایده فرمی طراحی داخلی این فروشگاه ایجاد سیالیت به وسیله خطوط منحنی و ادامه دار بوده که فضای سقف و بدنه و کف را به هم متصل می کند و در این کار از فرم و رنگ لوگوی شرکت رایتل استفاده شده است.

کارفرما و متراژ

شرکت رایتل
110 مترمربع

زمان و مکان

1391
تهران

سبک طراحی

سبک پست مدرن

متریال

برای ایجاد فضایی فرم یکدست و فضایی یکپارچه از پارچه کشسان، کورین، پوشش های هایگلس و اپوکسی استفاده شده است.