غرفه ایرانول

سفارش طراحی داخلی این پروژه در زمستان سال 1384 گرفته شد و غرفه مربوط به نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1385 بود . ویژگی خاص این طرح در استفاده از 4 دستگاه اپک با لنز معکوس بود که در فضای درون نماد مشعل طراحی شده در بالاترین نقطه پروژه که تصاویر تبلیغاتی مربوطه را مشرف به کل سالن نمایش می داد.

کارفرما و متراژ

شرکت صنعتی ایرانول

زمان و مکان

1385 – تهران نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

سبک طراحی

ویژگی خاص این طرح در استفاده از 4 دستگاه اپک با لنز معکوس بود که در فضای درون نماد مشعل طراحی شده است.

متریال

متریال غالب در این پوششهای کشسان می باشد .