غرفه شرکت صنعتی درسا

طراحی این غرفه نمایشگاهی  به سبک مدرن می باشد که شامل وی آی پی ،انبار، پذیرش و فضای استند محصولات، می شد.در طراحی این غرفه نمایشگاهی از رنگهای مختلف برای استندهای نمایشگاهی استفاده است تا علاوه بر جنبه زیبایی بصری هماهنگی محصولات تولیدی شرکت با رنگهای مختلف دیده شود .

کارفرما و متراژ

شرکت صنعتی درسا – 220 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی این غرفه نمایشگاهی  به سبک مدرن می باشد که شامل وی آی پی ،انبار، پذیرش و فضای استند محصولات، می شد

متریال

متریال غالب در این پروژه چوب ،پلکسی وشیشه می باشد .