غرفه شرکت صنعتی درسا

استفاده از فرم لوگوی سازمانی به منظور طراحی فرمال غرفه صورت گرفته است. استند رنگین کمان نیز جهت نمیاش محصولات متنوع این شرکت در نظر گرفته شد.

کارفرما و متراژ

شرکت صنعتی درسا
220 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران، نمایشگاه بین المللی

سبک طراحی

سبک مدرن، مینیمال

متریال

متریال غالب در این پروژه MDF، پلکسی و فوم می باشد.