کلینیک فیس تاپ

محل اجرای این پروژه در خیابان میرداماد تهران در اصل یک دفتر اداری بود که نیاز به تغییرات اساسی جهت تبدیل به یک مطب زیبایی داشت . طراحی و اجرای این پروژه ویژگیهای منحصر به فردی را به خود اختصاص داده که از آن جمله به سبک مونوکروماتیک در طراحی، متریال اپوکسی و دکوراتیو جهت کفسازی و استفاده از هنرهای دستی متعدد در اجرا می توان اشاره نمود.

کارفرما و متراژ

80 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران

سبک طراحی

سبک طراحی داخلی و دکوراسیون مورد استفاده در این پروژه مدرن و منوکرومیک است .

متریال

متریال اپوکسی و دکوراتیو جهت کفسازی و استفاده از هنرهای دستی متعدد در اجرا می توان اشاره نمود.