لابی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)

برای طراحی لابی این خبرگزاری از رنگ های این برند استفاده شده است. ایده اصلی این پروژه استفاده از المان های شبکه که با نقطه ها و پیکسل هایی که در قسمت های مختلف فضا قرار گرفته دیده بیان شده است. همچنین دیوارها همگی شفاف (transparent) طراحی شده تا نشان دهنده شفافیت کاری در این خبرگزاری باشد.

کارفرما و متراژ

خبرگزاری ایرنا
126 مترمربع

زمان و مکان

1395
خیابان ولیعصر – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی به سبک مدرن است.

متریال

عمده متریال مورد استفاده : mdf با روکش های خاص و hpl های cnc شده.