لوکیشن عروسی کردان کرج

برای طراحی این لوکیشن در ابتدا فضایی متفاوت از لوکیشنهای مرسوم ایرانی مد نظر داشتیم .. خاص تر مدرن تر و بتونیم توش به سبک خودش لوکس بودن رو به نمایش بگذاریم .اینگونه بود که از اوریگامی برای خلق لوکیشن کمک گرفتیم و عناصر را با بیرون کشیدن و ارتفاع دادن به این اوریگامیها و یا حذف آنها ایجاد کردیم تا همگی جزعی از یک واحد کل باشند (سیستم push and pull )

کارفرما و متراژ

160 مترمربع

زمان و مکان

1395 – کردان کرج

سبک طراحی

طراحی داخلی به سبک مدرن با تاچی از مینیمال بودن انجام شد.

متریال

متریالهای مورد استفاده : فلزشیشه و واحدهای صلب از جنس کناف که گویای مدرنیسم هستند .