نمای بازار جام زعفرانیه

در طراحی نمای ساختمان بازار طلای زعفرانیه به صورت تلفیقی تلاش شده تا ساختار سنتی بازار را با مدرنیته در هم بیامیزد. عمق میدانی که با فرم و اشکال هندسی و تلفیق مصالح صلب و شفاف، مارپیچی از فرم ساختمان که به سمت مرکز ثقل که همان ورودی بازار است کشیده می شود و… در طول حرکت فرد از خیابان به داخل بازار با محرک های بصری همچون تغییر زوایا و ایجاد جاذیه توسط آینه ها مواجه است که سعی در ترقیب افراد به داخل فضا دارد.

کارفرما و متراژ

آقای ختائی
300 مترمربع

زمان و مکان

1394
زعفرانیه – تهران

سبک طراحی

تلفیق سبک مدرن با مفاهیم سنتی

متریال

متریالهای غالب این پروژه : آینه شیشه و بتن اکسپوز.