نمای ساختمان بازار زعفرانیه

نمای ساختمان بازار زعفرانیه به صورت تلفیقی کار شده و میخواد ساختار سنتی بازار را با مدرنیته در هم بیامیزد . اولین چیزی که در این طراحی نظر بیننده را جلب میکند عمق میدانی است که با فرم و اشکال هندسی و تلفیق مصالح ایجاد کردیم . فرد خودشو داخل مارپیچی از فرم ساختمان حس کرده و به سمت مرکز ثقل که همان ورودی بازار است کشیده میشود … در طول حرکت فرد از خیابان به داخل بازار با سوپرایزهای بصری مواجه میشود که بیش از پیش به رفتن داخل این فضا ترقیب میکند ، تغییر زوایا و ایجاد جاذیه توسط آینه جزئی از سوپرایز بصری ماست.

کارفرما و متراژ

300 مترمربع

زمان و مکان

1394 – تهران

سبک طراحی

طراحی نما به  صورت تلفیقی بین مدرن و ساختار سنتی انجام شده است.

متریال

متریالهای مورد استفاده در این پروژه آینه شامپاینی – شیشه های سکسوریت اسپایدر و بتن اکسپوز میباشد.