نمای آپارتمان قزوین

پروژه قزوین در مرحله سفت کاری با تغییر نظر کارفرما نسبت به طرح پیشین خود، در دو بخش طراحی نما و لابی ساختمان به گروه طراحی آکاد واگذار شد. این ساختمان 4 طبقه و هر طبقه 265 متر می باشد. با توجه به وضعیت موجود پلان و خواست کارفرما، سبک نئو کلاسیک برای نماهای بیرونی و مدرن برای واحدهای داخلی آن در نظر گرته شد. همچنین این پروژه نیمه تمام با محدودیت­ های شهرداری روبه رو بوده است که در طراحی نما اعمال شده است.

کارفرما و متراژ

آقای سعیدی
1060 مترمربع

زمان و مکان

1395 – قزوین

سبک طراحی

سبک نئو کلاسیک

متریال

سنگ تراورتن