گالری خاتم

در طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مدرن وبسیار لاکچری مد نظر بوده. روی ویترین های نمایش جواهرات و میز های گالری برای نمایش بهتر جواهرات از نور پردازی موضعی   استفاده شده است.

کارفرما و متراژ

جواهری خاتم – 150 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این فروشگاه به سبک مدرن می باشد .طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مدرن وبسیار لاکچری مد نظر بوده. روی ویترین های نمایش جواهرات و میز های گالری برای نمایش بهتر جواهرات از نور پردازی موضعی استفاده شده است .

متریال

متریال غالب در این پروژه طراحی داخلی شیشه ، کورین و اپوکسی می باشد .