گالری خاتم

شکافتن بدنه دیوارها برای جای دادن ویترین ها که موجب افزایش فضای گردش بازدید کنندگان شده ایده اصلی این طرح است. استفاده از رنگ های سفید و مشکی در بدنه فضا برای نمایش بهتر جواهرات بوده و همچنین نورپردازی اصلی فضا موضعی و در متمرکز بر ویترین ها می باشد.

کارفرما و متراژ

جواهری خاتم
150 مترمربع

زمان و مکان

1391 – مشهد

سبک طراحی

پست مدرن، ساختار شکن

متریال

متریال اصلی در این پروژه شیشه، کورین و اپوکسی می باشد.