مجتمع مسکونی اقاقیا

بنا به خواست کارفرما طراحی این مجتمع مسکونی به سبک کلاسیک انجام شده است .در طراحی این بنا سعی بر آن بوده در عین لوکس و کلاسیک بودن طراحی حس صمیمت وگرمی فضاهای مسکونی در نظر گرفته شود.

کارفرما و متراژ

800 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی این مجتمع مسکونی به سبک کلاسیک انجام شده است .در طراحی این بنا سعی بر آن بوده در عین لوکس و کلاسیک بودن طراحی حس صمیمت وگرمی فضاهای مسکونی در نظر گرفته شود.

متریال

متریال های مورد استفاده در این بنا سنگ ، شیشه و فلز می باشد.