دفتر مرکزی بهسازان پولادین پاکدشت

طراحی این دفتر به صورت قاب بندی های ساده و مدرن است. متریال غالب در فضای داخلی چوب می باشد که با شیشه و تایل چرمی و سنگ دکوراتیو تلفیق شده است. فضاها شامل اتاق مدیریت، سالن انتظار، اتاق پرسنل و فضا های خدماتی می شود.

کارفرما و متراژ

آقای صالح آبادی
100 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران، خیابان شریعتی

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

چوب، شیشه، تایل چرمی و سنگ دکوراتیو.