دفتر مرکزی بهسازان پولادین پاکدشت

طراحی داخلی این دفتراداری به سبک مدرن می باشد که شامل اتاق مدیریت ، سالن انتظار، اتاق پرسنل و فضا های خدماتی می شد.در طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مدرن وساده مد نظر بوده است.

کارفرما و متراژ

100 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این دفتراداری به سبک مدرن می باشد.

متریال

متریال غالب در این معماری داخلی چوب می باشد که با شیشه و تایل چرمی و سنگ دکوراتیو تلفیق شده است.