شهرک پردیس دامون/4

طراحی این ویلا با توجه به اقلیم شهر رامسر و معماری خانه های سنتی این منطقه با استفاده از سقف های شیروانی و متریال های مورد استفاده درآن بر گرفته از مصالح سنتی برگرفته از مصالح سنتی مورد استفاده در منطقه نظیر سنگ های شکسته و چوب می باشد.

کارفرما و متراژ

شهرک دامون رامسر  – 1200 مترمربع

زمان و مکان

1393 – رامسر

سبک طراحی

معماری سنتی بومی محله

متریال

متریال های مورد استفاده درآن بر گرفته از مصالح سنتی برگرفته از مصالح سنتی مورد استفاده در منطقه نظیر سنگ های شکسته و چوب می باشد.