مجموعه رستورانهای مجلل نمک گیر

سفارش طراحی داخلی این پروژه به مساحت تقریبی 600 مترمربع در حد یک رستوران مرکزی در اوائل سال 1388 گرفته شد ولی پس از کش و قوس های فراوان در اوائل سال 1389، با توسعه زیر بنایی پروژه به مساحتی حدود 1100 متر مربع سفارش از حد یک رستوران مرکزی به یک مجموعه رستوران تغییر یافت .این پروژه شامل یک فضای کلاسیک، یک فضای سنتی، یک فضای مدرن و یک فضای تلفیقی بود، که طراحی داخلی آن حدود 9 ماه متوالی به طول انجامید و کار اجرای آن در اواخر زمستان 1389 آغاز شد.

کارفرما و متراژ

شرکت اتکا – 1100 مترمربع

زمان و مکان

1389 – تهران

سبک طراحی

این پروژه شامل یک فضای کلاسیک، یک فضای سنتی، یک فضای مدرن و یک فضای تلفیقی بود، که طراحی داخلی آن حدود 9 ماه متوالی به طول انجامید.

متریال

متریالهای مورد استفاده کناف ، شیشه ویترای ، باریسول میباشد.