آرایشگاه مردانه متین

در این طرح سعی شده از خطوط و صفحات ممتد در یکپارچه نشان دادن فضا برای ساخت استندها و قرارگیری بخش انتظار استفاده شود. ترکیب رنگی نیز برای عمق بخشیدن به فضا بوده است.

کارفرما و متراژ

30 مترمربع

زمان و مکان

1389 – تهران، خیابان رازی

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

متریال های MDF، شیشه، آینه، سرامیک و استیل در این پروژه به کار رفته اند.