آرایشگاه مردانه متین

در طراحی داخلی سعی شده از خطوط و احجام یک پارچه و ممتد وبه رنگ سفید در ترکیب بندی استفاده شودتا به فضا عمق بیشتری دهد .

کارفرما و متراژ

30 مترمربع

زمان و مکان

1386 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن می باشد .

متریال

متریال های چوب ، شیشه ،آئینه ،کاشی و استیل در این پروژه به کار رفته اند.