شهرک پردیس دامون/1

طراحی معماری سبک کاملا مدرن دارد اما در طراحی معماری ، طراحی داخلی فضاها و هم در طراحی محوطه سعی شده است حریم بندی به سبکی کاملا ایرانی رعایت شود . به همین منظور در طراحی داخلی فضاهای عمومی و خصوصی در طبقات متفاوت از هم تفکیک شده و در طراحی محوطه هم بخشی از محوطه به صورت محصور و خصوصی طراحی گردیده است .

کارفرما و متراژ

شهرک دامون  – 1200 مترمربع

زمان و مکان

1393 – رامسر

سبک طراحی

طراحی معماری سبک کاملا مدرن دارد اما در طراحی معماری ، طراحی داخلی فضاها و هم در طراحی محوطه سعی شده است حریم بندی به سبکی کاملا ایرانی رعایت شود . به همین منظور در طراحی داخلی فضاهای عمومی و خصوصی در طبقات متفاوت از هم تفکیک شده و در طراحی محوطه هم بخشی از محوطه به صورت محصور و خصوصی طراحی گردیده است .

متریال

متریال های مورد استفاده در این ویلا چوب ، سنگ های شکسته ، شیشه و فلز می باشد.