شهرک پردیس دامون/1

در این ویلا سعی شده از معماری مدرن مینیمال استفاده شود؛ احجام خالص و فضاهای یکدست داخلی، بازشوهای وسیع و سادگی در نما. در طراحی محوطه ویلا هم با توجه به توپوگرافی سایت، حریم بندی ها و فضای سبز دید به سوی فضای داخل را از سمت خیابان محدود می کند.

کارفرما و متراژ

آقای محمدی – 1200 مترمربع

زمان و مکان

1393 – مازندران، رامسر

سبک طراحی

سبک مدرن – مینیمال

متریال

مصالح استفاده شده در نما سیمان سفید، چوب و سنگ به صورت محدود و در محوطه سازی استفاده از سنگ به صورت گسترده.