شهرک پردیس دامون/5

ترکیب های حجمی متنوع ، اختلاف ارتفاع در سطوح متعدد هم در بنا و هم در محوطه سازی استفاده شده است ، متریال غالب مورد استفاده در این بنا ، چوب ،سنگ ، شیشه و فلز می باشدکه به شکل مدرن در ترکیب بندی ها به کار رفته است.

کارفرما و متراژ

شهرک دامون  – 1200 مترمربع

زمان و مکان

1393 – رامسر

سبک طراحی

طراحی معماری این ویلا سبک کاملا مدرن دارد. ترکیب های حجمی متنوع ، اختلاف ارتفاع در سطوح متعدد هم در بنا و هم در محوطه سازی استفاده شده است ،

متریال

متریال غالب مورد استفاده در این بنا ، چوب ،سنگ ، شیشه و فلز می باشدکه به شکل مدرن در ترکیب بندی ها به کار رفته است.