دفتر مرکزی گروه آکاد

طراحی داخلی دفتر مرکزی گروه آکاد می بایست نمایش خط فکری اصلی این مجموعه باشد. قاب بندی نورپردازی ها، صفحات ادامه دار که فضاهای نشیمن و سایر مبلمان را تشکیل می دهند و سادگی در کلیت فضا از ایده های اولیه این پروژه بوده است.

کارفرما و متراژ

آقای فخیمی
80 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران، میرداماد

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

متریال غالب در این پروژه MDF می باشد که با شیشه تلفیق شده است.