غرفه نمایشگاهی درسا

این غرفه به مساحت 100 متر مربع و در دو طبقه به تفکیک زون عمومی و بخش مهمان طراحی شده است. ایده اصلی این طرح استفاده از سبک مونوکروماتیک (رنگ سازمانی مجموعه) و اجرای فرمال نمای ساختمان مرکزی شرکت بوده است.

کارفرما و متراژ

گروه صنعتی درسا
100 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران، نمایشگاه بین المللی

سبک طراحی

سبک مونوکروماتیک و استفاده از صفحات ادامه دار

متریال

MDF و کناف