باشگاه ورزشی جوان

طراحی داخلی تمامی پلان ، باز طراحی شده و به همین دلیل تمامی تاسیسات و تجهیزات، طراحی و اجرای مجدد شده اند .

کارفرما و متراژ

600 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این پروژه به سبک مدرن کانتینیو سرفیس می باشد .

متریال

متریال های شیشه ، چوب ،کناف ،پلکسی ،آئینه ، کاغذ دیواری در این پروژه به کار رفته اند.