کافه تریا گندم

از این پروژه در ششمین جشنواره معماری داخلی ایران تقدیر شد.

سفارش طراحی داخلی این پروژه به مساحت تقریبی 45 مترمربع در پاییز 1391 گرفته شد محل اجرای پروژه طراحی داخلی  خیابان بهار شیراز تهران است و کناف و چوب از متریالهای اصلی و سبک مدرن از ویژگیهای این پروژه داخلی است.

کارفرما و متراژ

45 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی این کافه به سبک مدرن می باشد و نور پردازی ها غالبا دکوراتیو است.

متریال

متریال غالب در این پروژه کناف و چوب می باشد .