کافه تریا گندم

سفارش طراحی داخلی این پروژه به مساحت تقریبی 45 مترمربع در پاییز 1391 گرفته شد محل اجرای پروژه طراحی داخلی  خیابان بهار شیراز تهران است و کناف و چوب از متریالهای اصلی و سبک مدرن از ویژگیهای این پروژه داخلی است.

کارفرما و متراژ

45 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی این کافه به سبک مدرن می باشد و نور پردازی ها غالبا دکوراتیو است.

متریال

متریال غالب در این پروژه کناف و چوب می باشد .