قصر لیلیوم

کارفرما سفارش طراحی قصری را داد که قرار بود شاه و ملکه اش عروس و داماد در روز عروسیشون باشد . برای طراحی نما سبک کلاسیک انتخاب شده بود و ما ازدوران روم باستان  الهام گرفتیم وبرای خلق طرح کلاسیکمون بیشتر از خطوط استفادهکردیم و برای ایجاد حس شکوه متریال منتخبمون سنگ بود .برای طراحی فضای باز هم آبنماهای دیواری گذاشتیم تا وزن بصری ساختمان در محیط متعادل شود .

کارفرما و متراژ

3000 مترمربع

زمان و مکان

1393 – ساوه

سبک طراحی

طراحی نما به سبک کلاسیک رومی برای ایجاد شکوه انجام شده است.

متریال

متریال انتخابی این پروژه سنگ میباشد تا شکوه و جلال این قصر را به ما نشان بدهد .