فروشگاه راسپینا

در طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مینیمال با ایجاد بیشترین فضای نمایش محصولات مد نظر بوده است. ترکیب رنگی و فرمی نما و دکوراسیون داخلی  آن نیز برگرفته از نام رسپینا (پاییز) است.

کارفرما و متراژ

15 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران، پاسداران

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

متریال غالب در این پروژه چوب و شیشه می باشد.