دفتر اسناد رسمی 1599

این واحد اداری شامل  دفتر مدیریت، فضای انتظار و پرسنل، بخش اداری، بایگانی اسناد و فضاهای خدماتی است. در طراحی داخلی این پروژه از خطوط ادامه دار برای اتصال سقف به کف و تشکیل المان ها استفاده شود. از هنر تایپوگرافی نیز در نور پردازی بهره برده شده است.

کارفرما و متراژ

آقای معزالدینی
80 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران، میدان آرژانتین

سبک طراحی

سبک طراحی داخلی و دکوراسیون مورد استفاده در این پروژه تلفیق سبک کلاسیک ومدرن است.

متریال

عمده متریال استفاده شده چوب، پلکسی و شیشه می باشد.