آپارتمان کارامیل

در طراحی معماری این بنا سعی شده از خطوط منحنی و راست گوشه به صورت ترکیبی استفاده شود. قاب بندی های مربع شکل توسط فلاور باکس های مواج برای تنوع بصری به یکدیگر گره می خورند.

کارفرما و متراژ

آقای سماواتیان
480 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران، پل رومی

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

متریال های سنگ و ترموود با پروفیل های فلزی به طور عمده در نما استفاده شده است.