آپارتمان مسکونی سئول

سفارش طراحی این پروژه به مساحت تقریبی 180 مترمربع در اواخر تابستان 1392 گرفته شد. چوب و کناف متریال اصلی و سبک مدرن از ویژگیهای این پروژه است.

کارفرما و متراژ

180 مترمربع

زمان و مکان

1392 – تهران

سبک طراحی

طراحی به سبک مدرن از ویژگیهای این پروژه است.

متریال

چوب و کناف متریال اصلی میباشد .