خانه لمینیت

سفارش طراحی این پروژه به مساحت تقریبی 180 مترمربع در اواخر تابستان 1392 گرفته شد. چوب و کناف متریال اصلی و استفاده از سطوح ادامه دار برای فضاسازی و مبلمان از ویژگی های این پروژه است.

کارفرما و متراژ

آقای محسنی
180 مترمربع

زمان و مکان

1392 – تهران، خیابان سئول

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

چوب و کناف متریال اصلی می باشد. نور پردازی ها نیز عمدتا دکوراتیوند.