طراحی لوکیشن تلوزیونی برنامه شهرآورد

برنامه شهرآورد (دربی) برنامه ورزشی است که پیرامون مصاحبه و گفتگوهای ورزشی فعالیت میکند.

کارفرما و متراژ

شبکه ورزش – 150 مترمربع

زمان و مکان

1389 – تهران

سبک طراحی

در طراحی این لوکیشن سعی شد پویایی و انرژی بخشی توسط فضا به بینندگان منتقل شود . طراحی به سبک مدرن انجام شد .

متریال

کلیه متریالها های گلاس و بصورت غالب از پلکسی استفاده شد .